Keď nevieš - naučíme ťa!


Keď nevládzeš - pomôžeme ti!


Keď sa ti nechce - zvládneme to bez teba!Gymnázium Ladislava Novomeského má dlhoročnú tradíciu a dobré meno v bratislavskej verejnosti. Škola od jej vzniku v roku 1964 vychovala stovky odborníkov - lekárov, farmaceutov, prírodovedcov, inžinierov, učiteľov, ale aj spisovateľov, novinárov, hercov, športovcov, spevákov.

Škola i dnes, napriek zložitej finančnej situácii, rozvíja ďalej svoje tradície v kultúre i v športe a usiluje sa vytvoriť čoraz lepšie podmienky pre rozvoj osobnosti študentov, usiluje sa poskytnúť kvalitné vzdelanie. Pedagogický zbor tvorí tím interných a externých pedagógov, ktorí sú zárukou poskytovania toho najlepšieho stredoškolského vzdelania pre svojich žiakov. Naši učitelia sú autormi a spoluautormi učebníc, mnohí spolupracovali a spolupracujú pri tvorbe metodických materiálov, podieľajú sa na tvorbe a organizovaní rôznych súťaží, olympiád, školskej a mimoškolskej záujmovej činnosti a pod.

GLN poskytuje svojim študentom internetový portál, na ktorom si môžu kontrolovať svoje známky, objednávať obedy, komunikovať s učiteľmi a nájdu tu aj množstvo študijných materiálov, ktoré jednotliví učitelia študentom pridelujú.

Portál najdete na adrese glnt.edupage.org.

Radi by ste vedeli, ako to u nás v škole vyzerá? Nie je problém! Našu školu si môžete pozrieť z pohodlia Vášho domova. Pripravili sme virtuálnu prehliadku školy, kde sa môžete popzerať na množstvo zákutí našej školy.

Prehliadku môžete začat kliknutím sem.

Vitajte!Pripojte sa k nám!

Moderná doba prináša určitú uniformovanosť a svet tak stráca pestrosť a farebnosť. Snažím sa, aby GLN a jej žiaci mali svoju jedinečnosť.Verím, že to ide, že je to o tom, ako veľmi chceme. Keby som v zmysel toho, že to ide, neveril, moja práca by strácala zmysel. 

 

Norbert Kyndl
(riaditeľ)