Keď nevieš - naučíme ťa!


Keď nevládzeš - pomôžeme ti!


Keď sa ti nechce - zvládneme to bez teba!Gymnázium Ladislava Novomeského má dlhoročnú tradíciu a dobré meno v bratislavskej verejnosti. Škola od jej vzniku v roku 1964 vychovala stovky odborníkov - lekárov, farmaceutov, prírodovedcov, inžinierov, učiteľov, ale aj spisovateľov, novinárov, hercov, športovcov, spevákov.

Škola i dnes, napriek zložitej finančnej situácii, rozvíja ďalej svoje tradície v kultúre i v športe a usiluje sa vytvoriť čoraz lepšie podmienky pre rozvoj osobnosti študentov, usiluje sa poskytnúť kvalitné vzdelanie. Pedagogický zbor tvorí tím interných a externých pedagógov, ktorí sú zárukou poskytovania toho najlepšieho stredoškolského vzdelania pre svojich žiakov. Naši učitelia sú autormi a spoluautormi učebníc, mnohí spolupracovali a spolupracujú pri tvorbe metodických materiálov, podieľajú sa na tvorbe a organizovaní rôznych súťaží, olympiád, školskej a mimoškolskej záujmovej činnosti a pod.

GLN poskytuje svojim študentom internetový portál, na ktorom si môžu kontrolovať svoje známky, objednávať obedy, komunikovať s učiteľmi a nájdu tu aj množstvo študijných materiálov, ktoré jednotliví učitelia študentom pridelujú.

Portál najdete na adrese glnt.edupage.org.

Radi by ste vedeli, ako to u nás v škole vyzerá? Nie je problém! Našu školu si môžete pozrieť z pohodlia Vášho domova. Pripravili sme virtuálnu prehliadku školy, kde sa môžete popzerať na množstvo zákutí našej školy.

Prehliadku môžete začat kliknutím sem.

Áno, znie to neuveriteľne, ale naša škola oslavuje už 50 rokov.

Viac informácií

Vitajte!Pripojte sa k nám!

Moderná doba prináša určitú uniformovanosť a svet tak stráca pestrosť a farebnosť. Snažím sa, aby GLN a jej žiaci mali svoju jedinečnosť.Verím, že to ide, že je to o tom, ako veľmi chceme. Keby som v zmysel toho, že to ide, neveril, moja práca by strácala zmysel. 

 

Norbert Kyndl
(riaditeľ)
 Pre študentov: