Happening

Happening je tradičné podujatie, keď celá škola slávi a tvorí predvianočnú atmosféru posledného školského dňa kalendárneho roka. Organizátorom sú už tradične Študentská rada a organizácia Ideálna mládežnícka aktivita, ktorá pôsobí na našej škole. Jednotlivé triedy sa predstavia v zabehaných a osvedčených vianočných disciplínach ako napríklad vianočná nálada, vianočná ikebana, vianočné koláče, netradičný šport a mnohé iné. Umelecké vystúpenia tried, súťaže, spolupatričnosť a charita sú hlavné body, okolo ktorých toto podujatie osciluje.