Tomašičkár

Gymnázium Ladislava Novomeského vydáva školský časopis, ktorý sa už tradične nazýva Tomašičkár. V každom čísle nájdete množstvo zaujímavostí zo života školy, rozhovory s učiteľmi a množstvo ďalších informácií, ktoré sa spájajú s práve našou školou.